Sons de Somnis

Sons de Somnis és un servei enfocat a les mares embarassades i/o a les parelles que esperen un fill.

El temps d’embaràs no és un temps de falta de salut, sinó el contrari, les dones embarassades sovint es senten felices i plenes de vida. Tot i així, entenem la musicoteràpia en aquest cas com un acompanyament a la futura mare (o la parella de progenitors) per a ajudar a vincular-se amb el nadó dins la panxa.

També és important trobar maneres per a relaxar-se en moments on sorgeixen dubtes i angoixes per afrontar el part i el canvi de vida que arribarà. Així com conèixer els sons i moviments corporals que ens ajudin al procés del part.

Ser conscients de la importància que té la veu de la mare així com aprendre cançons que després del naixement podem seguir cantant i que donen seguretat a la fràgil criatura que tindrem als braços.

Detall d’un quadre de la pintora colombiana Ana Milena

Algunes mares que han vingut en el segon embaràs han coincidit amb que el segon fill ha mostrat més sentit del ritme i sensibilitat musical que el primer, amb qui no van participar a sessions de musicoteràpia però tot i tenir les mateixes circumstàncies familiars.