Temps de Sons

Servei enfocat a persones que estan patint emocions difícils de gestionar provocades per dols, pèrdues o estats depressius derivats d’una altra malaltia.

La música és una forma de comunicació no verbal que permet, en el context terapèutic, fer un treball en grup amb persones que plantegen problemàtiques diverses. Així doncs, la seva capacitat d’influir sobre els estats emocionals i provocar sentiments, ajuda a modificar el malestar cap a sensacions més agradables.

D’aquesta manera, les tècniques de musicoteràpia que apliquem ajuden a les participants a expressar emocions intenses i variades d’una manera socialment acceptada, a vegades substituint l’expressió verbal.

Els objectius que mirem d’assolir són els següents:

  • Alliberar  tensions  mitjançant l’escolta de música.
  • Desenvolupar  les capacitats de cantar i de tocar instruments per afavorir  els estats de relaxació.
  • Desenvolupar la  creativitat, imaginació, capacitat de trobar solucions noves i d’improvisar.
  • Augmentar la capacitat d’escoltar i expressar sentiments interns.
  • Millorar les habilitats socials.