Ikaro, el cant curatiu

La medicina tradicional amazònica es basa en la curació de les malalties mitjançant plantes com el tabac i moltes altres que creixen a la selva. Els mestres sanadors no conceben donar la medicina sense els cants que acompanyen la curació. En aquest vídeo la Dra. Rosa Giove ens explica què són i quina funció fan aquests Ikaros. Una gran lliçó per a qualsevol musicoterapeuta.

La dra. Rosa Giove és co-fundadora del centre Takiwasi, Perú.

La larva d’una mosca que es queda sota la pell i cal imitar el brunzit de la mosca per aconseguir fer sortir la larva o una cançó clavada i mal posada a l’esquena. Són algunes de les curiositats que explica la doctora.